Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×

Produkty - Zemědělská výstavba - Tisk stránky

Tisk stránky

Pěstitelské systémy

Jsou používány dva systémy pro pěstování žampionů (s několika modifikacemi), lišící se rozsahem jednotlivých fází pěstění, prováděných v jednotlivých místnostech. Příkladem prvního systému je pěstování na podestýlce-od pasterizace podloží (fáze II) ke sklizni včetně-v té samé místnosti. Fáze I-vytvoření podloží probíhá mimo pěstitelskou místnost. Ve druhém systému, jednotlivé fáze, jako: fáze II-kontrolovaná fermentace, fáze III-inkubace, nárůst podhoubí a sběr, probíhají v jiných místnostech. Nyní v Polsku čím dál více výrobců kupuje podloží po fázi II nebo III, které přiváží v blocích nebo volně a rozkládají je pomocí plastových rohoží na podestýlku. Soustřeďují se pouze na pěstění a distribuci žampionů. Umožňuje to maximální úrodu z jednotky povrchu v ročním cyklu (30-32 kg žampionů z 1m2 při manuálním sběru v jednom cyklu, při 7,2 cyklech ročně).

Technologické podmínky

Projektanti a stavitelé pěstíren musí zohlednit to, že na objekt působí:

  • vysoká teplota (700C), vlhkost (100%+rozpínavost páry při vysoké teplotě)
  • korozivní působení vody (neustále používané při pěstování),
  • použité chemické prostředky

Tepelné a vlhkostní parametry jsou závislé na výrobní fázi a tím jsou pěstitelské objekty vystaveny působení střídavých teplot a vlhkostí.

Je přijato, že pěstitelský cyklus v místnosti (od výše uvedené fáze III do likvidace) trvá 60-64 dní. Teplota podloží v tomto období kolísá od 200C (přiváděný vzduch do komory 170C) ve fázi sběru, do 290C (přiváděný vzduch do komory 240C) ve fázi regenerace podhoubí. Vlhkost vzduchu také kolísá, v závislosti na fázi výroby od 75% do 95%, při čemž např. ve fázi tvorby plodnic se stěny a podloží polévá vodou, kvůli udržení vysoké vlhkosti v komoře.

V posledních letech je velká role, při pěstování žampionů, připisována jedné ze složek atmosféry - CO2. Jeho koncentrace v atmosféře činí přibližně 350ppm (0,035%), avšak v hale, během pěstování značně stoupá a např. během inkubace činí více jak 5000ppm (0,5%). Kritickým bodem jsou, pro povlaky nerezových plášťů a konstrukci budovy, tepelné a vlhkostní podmínky, které panují během jedné z fází, spočívající v likvidaci kultury, tzv. vyváření místnosti. Po ukončeném pěstění je nutné vše okamžitě zlikvidovat. Znamená to odstranit podloží a pokrývku, předtím tepelně desinfikovanou tzv. vyvářením. V praxi to spočívá v tom, že po utěsnění přívodních a odvodních otvorů, se do místnosti přivede vodní pára takovým způsobem, aby po dobu 12 hodin byla udržena teplota 700C a následně aby se komora postupně ochlazovala tak, že celý proces ohřevu, výhřevu, chladnutí a odstranění obsahu haly trval přibližně 3 dny.

Prvky pěstírny žampionů

Pěstírna se skládá z následujících prvků:

  • Pěstitelské místnosti s nezbytnými instalacemi včetně komunikační chodby.
  • kotelna,
  • balírna,
  • chladírna,
  • sociální a sanitární místnosti,
  • kancelář,
  • sklad obalů, sadby, septik.

Stavba pěstírny

Velikost pěstitelského povrchu (společný povrch pěstírny na podestýlce). Nutnost instalace klimatizačních zařízení a regulace technologických parametrů nutí investory, vzhledem k nákladům, stavět místnosti pro pěstění, které překračují doposud praktikované standardy, činící 200 m2. Pěstitelské povrchy řádu 300 m2 až 400 m2 se stávají novým standardem. Jako optimální je přijato 7-14 místností o povrchu 350 m2 každá, s podestýlkou ve 4 patrech.

Standardní pěstitelská komora, s povrchem přibližně 185 m2, má vnitřní rozměry: šířka 6 m, délka 16,50 m a výška v okapu 3,70 m. Kubatura takové místnosti činí přibližně 350 m3, avšak celkový povrch stěn, stropu a podlahy - 360 m2.

V takových místnostech jsou položeny dvě řady podestýlky o šířce 1,40 m. Při šířce místnosti 6 m a šířce podestýlky 1,40 m může mýt středový průchod šířku 1,20 m a boční průchody podél stěny po 1 m. Vzdálenost podestýlky od štítové stěny (posuvná vrata) musí činit 1,0 m a vzdálenost od stěny, která přiléhá ke komunikační chodbě, musí činit 2 m. A tak, při délce podestýlky 13,50 m činí pěstitelský povrch jedné police 18,90 m2. Při 5-ti úrovních polic v podestýlce a dvou řadách v komoře, je v jedné komoře celkem 189 m2 pěstitelského povrchu.

Zdvojnásobení pěstitelského povrchu lze docílit prodloužením místnosti na 30 m, nebo položením podestýlky ve 4 řadách. To poslední řešení je výhodnější, protože při šířce místnosti cca 11 m, tvoří pěstitelský povrch téměř 400 m2. Racionální využití místnosti závisí také na počtu úrovní a polic. Bylo přijato montovat 5 úrovní, avšak výhodnější k obsluze jsou 4 úrovňové podestýlky, které nevyžadují dodatečné schody pro obsluhu, protože práce ve výšce 1 m již je prací ve výškách a je nutné použít odpovídající zajištění. Výška místnosti a podpůrná konstrukce podestýlky musí zajistit montáž 5 úrovní polic, ale v počáteční etapě, v obdobě zahájení výroby, se doporučuje používat 4 úrovně a přecházet na více intenzivní pěstování postupně, podle poptávky a zkušeností. Racionální součinitel mezi kubaturou místnosti a pěstitelským povrchem je nejméně 1,85:1, a nejlépe 2:1.

Stěny a stropy pěstitelských místnosti

Dosavadní požadavky na tepelnou izolaci pro stěny a stropy pěstíren, uváděné v literatuře, se týkaly tradičních materiálů a doporučovaný součinitel prostupu tepla činil UC=0,7W/m2•K a pro stropy UC=0,35W/m2•K.

V praxi těmto požadavkům odpovídá stěna ze siporexových bloků na cementově-vápenné maltě s dodatečnou vrstvou cihel (12 cm), se zachováním 5centimetrové vzduchové izolace a požadavků tepelné izolace pro stropy. Splňovaly je tradiční stropostřechy provedené z kanálkových desek nebo desek izolovaných na vnější straně, např. polystyrenem.

Současné normy vyžadují následující tepelnou izolaci výrobních budov pro vnější stěny, které jsou v kontaktu s vnějším vzduchem, při teplotě uvnitř místnosti ti>160 C: součinitel prostupu tepla musí pro stěny činit 0,45 W/m2 • K a pro stropy 0,30 W/m2 • K.

Když vezmeme v úvahu specifickou technologii výroby a specielní fázi tzv. vyváření místností, tak v krajním případě dochází k velkému rozdílu teplot mezi teplotou uvnitř komory 700 C, a teplotou okolí např. -200 C (Δt=900 C). Tepelná izolace stěny, vyjádřená v hustotě tepelného proudu (a tedy tepla přes přepážku, při výše uvedeném rozdílu teplot), činí kolem 60 W/m2 při UC=0,7 W/m2 • K. Obrazně ztráta činí 50 kcal/m2 během hodiny. Je to ztráta značná, pokud vezmeme v úvahu povrch stěn v komoře, ale vyskytuje se v krátkém časovém období, tj. 3 dny/cyklus, a tedy přibližně 21 dní v roce.

Aby investoři zabránili nevýhodným jevům, sahají po moderních materiálech s nejvyššími parametry izolace a trvanlivosti antikorozního povlaku. Obecně se stále více používají sendvičové panely s polyuretanovým jádrem v ocelových obložkách, jak na stěny, tak na střechy.

Komunikační chodba

Komunikační chodba, spojující pěstitelské místnosti, musí mít šířku 4 m při 6 místnostech a 5 m při větším počtu místností. V malých pěstírnách plní také úlohu balírny.

Balírna a chladírna

Balírna je v pěstírnách žampionů samostatnou místností, umístěnou v přímém sousedství chladírny, instalace k vakuovému chlazení a nákladní rampy.

Doporučení návrhu sendvičových panelů s polyuretanovým jádrem v ocelových obložkách.

Povlaky

Shodně s normou PN-EN ISO 12944-2 „Ochrana před korozí ocelových konstrukcí pomocí ochranných nátěrových systémů. Část 2: Klasifikace prostředí” lze kvalifikovat koroditu vnitřního prostředí pěstíren žampionů do kategorie C3, jako výrobní místnosti s vysokou vlhkostí a jistým znečištěním vzduchu, např. potravinářské závody. Shodně s vydanou aprobací na sendvičové panely BALEXTHERM a BALEXTHERM CH, uvedené panely v obložkách z pozinkovaného ocelového plechu (zinkový povlak Z275) s organickými povlaky: polyester SP25 nebo polyfluorovinyl PVDF25 mohou být používány v prostředí s kategorií korodity atmosféry C1, C2 a C3. Odolnost vůči teplotě obou povlaků je postačující také pro fázi tepelné dezinfekce (pára o tepl. 700 C), protože povlak SP25 odolává teplotě do 800 C, a povlak PVDF25 až do 1100 C. Doporučujeme navrhovat povlaky v bílé barvě 9002 nebo 9010, jak na vnitřní, tak na vnější straně panelů. V navštívené pěstírně, která byla postavena v roce 2003 ze sendvičových panelů s povlakem SP25, si tyto panely zachovávají svoje antikorozní vlastnosti a ohniska koroze vnikají pouze v místech, která byla mechanicky poškozena.

Tloušťky panelů

Tloušťku panelů je nutné navrhovat shodně s poznámkami v kapitole Stavba pěstírny žampionů. Je nutné zohlednit také obecné směrnice v oboru projektování objektů, ve kterých se mohou vyskytovat vysoké tepelné ztráty, a technologický proces probíhá při vysokých teplotách. Podle směrnic musí být izolační schopnost přepážky (určovaná jako tepelná proud) menší než 10 W/m2. Pokud se budeme řídit tímto pravidlem při stavbě vnějších stěn pěstírny při Δt=450C (vnitřní teplota +250 C a vnější teplota -200 C), měli bychom použít panely BALEXTHERM ST100.

Pokud se budeme řídit pravidly, pro různé lokalizace panelů v pěstírně, byly navrženy následující tloušťky panelů, zohledňující také situaci, při které (v krátkém období během desinfekce komor) nastanou minimálně větší ztráty tepla:

Finální tloušťka panelů je navrhována jako kompromis mezi technickými požadavky a plánovanými finančními náklady investora. Zmenšením tloušťky panelů lze snížit investiční náklady, avšak na úkor provozních nákladů v budoucnu, které se ovšem rozkládají na delší časové období.

Montáž

Je doporučeno, aby nedošlo během montáže k poškození vnitřních a vnějších povlaků sendvičových panelů a eventuelní poškození pokrýt renovačním lakem. Všechny spoje stěn a stropů v rozích a spoje s podlahou musí být důkladně vyplněny montážní pěnou, aby byla dosažena dokonalá těsnost. Dodatečně je nutné aplikovat těsnící hmotu do spojů panelů nebo vyplnit spoje uvnitř komory silikonem. Především je nutné velmi těsně spojit střešní panely, protože v zimním období často dochází k úniku páry ven z komory.

 
created by Pixlab.pl