Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×

Produkter - Gårdsbygninger - Sjampinjong

Veksthus for sjampinjonger - Tekniske opplysninger

Sjampinjong - marked

Polen hører til verdens største produsenter av sjampinjonger med produksjon som ligger på 175 000 tonn årlig. I sjampinjong-bransjen virker det foruten produsenter også rådgivningsfirmaer, produsenter av underlag, mycel, dekning og torv, bedrifter som leverer kjøle- og klimaanlegg og bedrifter som produserer mat.

Dyrkningssystemer

I Polen fungerer det to systemer for dyrkning av sjampinjonger (med noen avvik). Forskjellene ligger i omfanget av enkelte produksjonsetapper som foregår i samme rom. Her kommer det eksempel fra det første systemet der produksjonen skjer ved bruk av rammer – fra pasteurisering av underlaget (2. etappe) til plukking – alt skjer i et rom. 1. etappe – forberedelse av underlaget foregår utenfor dyrkerommet. I det andre systemet foregår enkelte etapper som 2. etappe – kontrollert fermentering, 3. etappe – inkubasjon, utvikling av mycel og plukking i separate rom. Nå for tiden er det i Polen flere produsenter som kjøper underlaget etter 2. eller 3. etappe. Underlaget hentes i blokker eller løst og ved hjelp av plastmatter blir det heist opp på rammene. Produsentene fokuserer nå bare på selve dyrkningen og salget. Dette lar dem maksimalisere årlige avlinger (30 – 32kg sjampinjonger håndplukket i en syklus fra 1m2, ved 7,2 sykluser pr. år).

Teknologiske krav

De som prosjekterer og bygger veksthus for sjampinjonger må ta hensyn til at veksthuset påvirkes av:

 • høy temperatur (70ºC), fuktighet (100% + damp),
 • korrosjon forårsaket av vann som stadig brukes under dyrkning,
 • bruk av kjemiske midler.

Forhold knyttet til temperatur og fuktighet er avhengige av produksjonsetappe. Derfor er veksthus for sjampinjonger utsatt for skiftende temperatur og fuktighet.

Det regnes med at fra den beskrevne ovenfor 3. etappen og fram til plukking varer dyrkningsyklus i dyrkerommet i 60 – 64 dager. Underlagets temperaturer varierer i denne perioden fra 20ºC (luften som tilføres rommet 17ºC) i utviklingsetappe til 29ºC (luften som tilføres rommet 24ºC) når mycelet regenereres. Luftfuktigheten varierer også avhengig av produksjonsetappe fra 75% til 95%, men når fruktlegeme dannes sprutes vannet på gulvet og veggene i rommet for å holde fuktigheten på et høyt nivå.

I de siste årene tilskrives SO2, som er komponent i atmosfæren og produkt av stoffskifte, en stor betydning for dyrkning av sjampinjonger. CO2-innholdet i atmosfæren utgjør 350ppm (0,035%), mens i veksthuset under dyrkning er det mye større, og for eksmpel under inkubasjonen ligger på over 5000ppm (0,5%). Det kritiske momentet for belegg som beskytter komponentene i veksthuset mot korrosjon er temperatur- og fuktighetsforhold som dannes mens dyrkningen nedlegges, fjernes og veksthuset „kokes”. Etter plukking skal man fjerne alt det som er igjen, dvs. fjerne underlaget og dekningen etter at de er termisk desinfisert, dette kalles „koking”. I praksis går det ut på at åpninger blit tettet og rommet fylles med vanndamp slik at i 12 timer holdes temperaturen på 70ºC, og så nedkjøles rommet langsomt til den temperaturen som omgivelsene har. Oppvarming til 70ºC skal også skje gradvis, så hele prosessen med oppvarming og nedkjøling varer i ca. 3 dager.

Rom i veksthus for sjampinjonger

Veksthus for sjampinjonger består av:

 • dyrkerom med nødvendige opplegg og gang
 • fyrerom,
 • pakkerom,
 • kjølerom,
 • sosiale- og sanitæreanlegg,
 • kontor,
 • lager for innpakninger,
 • sediment-tanker, kloakkum.

Oppbygging av veksthus for sjampinjonger

Størrelse på dyrkningsareal (samlet areal på dyrkerammer), behov for nødvendig klimaanlegg og styring med teknologiske forhold er årsaken til at byggherrer, med hensyn til kostnader, velger å bygge veksthus som er større enn det som pleide å være standard, dvs. 200 m2. Dyrkningsareal på 300 m2 opp til 400 m2 er blitt den nye standarden. Optimalt velges det 7 – 14 rom med areal på 350 m2 hvert og 4 nivåers rammer.

Et standard dyrkerom for sjampinjonger med dyrkningsareal på ca. 185 m2 har følgende innvendige mål: bredde 6 m, lengde 16,50 m og høyde ved takfoten 3,70 m. Volum på et slikt rom ligger på ca. 350 m3, mens samlet areal av veggene, taket og gulvet er 360 m2.

I slike rom plasseres det to rekker med rammer som er 1,40 m brede. Dersom rommet er 6 m bredt og utvendig bredde på rammene er 1,40 m, kan midtgangen være 1,20 m bred, og sidegangene langs veggene kan ha 1 m hver. Avstanden mellom rammen og kortveggen (skyveport) bør være 1,0 m, og avstanden fra veggen mot gang bør være 2 m. Så, dersom rammelengde er 13,50 m, utgjør dyrkningsareal av en hylle 18,90 m2. Hvis det er 5 nivåer med hyller i rammen og to rekker med rammer, får man dyrkningsareal på 189 m2 i dyrkerommet.

Man kan fordoble dyrkningsarealet ved å forlenge rommet til 30 m eller ved å plassere 4 rekker med rammer. Den siste løsningen er mer fordelaktig fordi i rommet som er ca. 11 m bredt, blir dyrkningsarealet på nesten 400 m2. Det at man benytter dyrkerommet på en rimelig måte er også avhengig av antall nivåer med hyller i rammen. Det er vanlig å montere 5 nivåer, men det er mer komfortabel å betjene rammer med 4 nivåer som ikke krever ekstra arbeidsplattformer. Man må også huske på at arbeid i høyde på 1 m regnes som arbeid i høyde og da er det nødvendig med passende sikringstiltak. Høyden på dyrkerommet og støtte for rammene bør gi mulighet for montering av 5 nivåer med hyller, men i begynnelsen anbefales det å benytte 4 nivåer og vente med overgang til mer intensiv dyrkning når erfaringene er bedre og markedet er vunnet. Et rimelig forhold mellom volumet og dyrkningsarealet bør ikke være mindre enn 1,85:1, og helst 2:1.

Vegger og tak i dyrkerom

Krav når det gjelder varmeisolasjon av vegger og tak i veksthus for sjampinjonger har vært hittil angitt for tradisjonelle materialer, og de anbefalte varmegjennomgangskoeffisientene for veggene var UC=0,7W/m2•K og for tak UC=0,35W/m2•K.

I praksis tilfredstiller disse kravene vegg oppsatt av siporexblokker med sement, bundet med kalkmørtel med et ekstra lag med murstein (12 cm) og 5 cm luftisolasjon, og tradisjonelle tak av betongplater isolert innvendig med f.eks. isopor.

Aktuelle varmeisolasjonskrav for produksjonsbygg for utvendige vegger som har kontakt med utvendig luft når temperatur i rommet er ti>16º C: varmegjennomgangskoeffisienten for vegger bør ligge på 0,45 W/m2 • K, og for tak 0,30 W/m2 • K.

Når man tar i betraktning den spesifikke produksjonsteknologien, men først og fremst den så kalte „koking”, oppstår det i grensetilfelle en stor temperaturforskjell mellom temperaturen inne i rommet, 70ºC, og temperaturen ute, f.eks. -20ºC slik at Δt=90ºC. Veggens varmeisolasjonsevne uttrykt i tetthet av varmestrøm (dvs. varmetap gjennom sperre når temperaturforskjellen er som nevnt ovenfor) utgjør ca. 60 W/m2 ved UC=0,7 W/m2 • K. Med andre ord utgjør varmetapet 50 kcal/ m2 i løpet av en time. Detter er et betydelig tap når man tar hensyn til veggareal på dyrkerommet, men samtidig tap som forekommer i en kort periode, dvs. 3 dager/syklus, som gir ca. 21 dager pr. år.

For å motvirke dette retter byggherrer sin oppmerksomhet mot moderne materialer med de beste varmeisolasjonsegenskaper og holdbare belegg som beskytter mot korrosjon. I dag er det mer og mer vanlig å bruke sandwichpaneler med stålkledning og kjerne av polyuretan, både på vegger og tak.

Gang

Gangen som forbinder dyrkerom bør være 4 m bredt, hvis det er 6 dyrkerom, og 5 m hvis det er flere dyrkerom. I små veksthus for sjampinjonger brukes gangen også som pakkerom.

Pakkerom og kjølerom

Pakkerom i store veksthus for sjampinjonger er et separat rom plassert direkte ved kjølerom, opplegg for kjøling i vakuum og lasterampe.

Veiledning for valg av sandwichpaneler med polyuretan som kjerne og metallkledning.

Belegg

I henhold til PN-EN ISO 12944-2 „Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer. Del 2: Klassifisering av miljøer” kan miljøet inne i dyrkerom for sjampinjonger klassifiseres som C3 – produksjonsrom med stor fuktighet og en vis grad av luftforurensning. I henhold til godkjenning utgitt for sandwichpanelene BALEXTHERM og BALEXTHERM CH, kan disse panelene med forsinket stålkledning (belegg sink Z275) med organiske belegg: polyester SP25 eller PVDF25 benyttes i miljøer som er klassifisert som C1, C2 og C3. Beleggenes bestandighet mot temperatur er tilstrekkelig også når det gjelder termisk desinfisering (damp med temperatur 70ºC), fordi belegget SP25 kan anvendes opp til 80ºC, og belegget PVDF25 opp til 110ºC. Det anbefales hvite belegg 9002 eller 9010, både innvendig og utvednig på panelene. I veksthuset for sjampinjonger oppført i 2003 av sandwichpaneler med beleggene SP25 ser vi at panelene har beholdt sin beskyttelse mot korrosjon. De enkelte stedene hvor korrosjonen er synlig, er steder der belegget ble uttsatt for mekaniske skader.

Tykkelse

Tykkelse skal velges i henhold til veiledningen fra avsnittet Oppbygging av veksthus for sjampinjonger. Man skal også ta hensyn til generelle retningslinjer for prosjektering av bygninger som er utsatte for store varmetap og hvor teknologiske prosesser foregår i høye temperaturer. I henhold til retningslinjene bør den anbefalte isolasjonsevnen (betegnet som varmestrøm) være mindre enn 10 W/m2. Hvis man vil handle etter denne regelen, skal yttervegger i et veksthus for sjampinjonger oppsettes av platene BALEXTHERM ST100 hvis Δt=45ºC (temperatur inne +25ºC og temperatur ute -20ºC).

Med hensyn til det som ble sagt hittil ble det bestemt at følgende paneler med bestemt tykkelse kan plasseres på følgende steder i et veksthus for sjampinjonger – det ble også tatt henysn til det at i en kort periode i året blir varmetap noe større på grunn av termisk desinfisering av dyrkerom:

Endelig tykkelse bestemmes som kompromiss mellom tekniske krav og byggherrens planlagte utgifter. Tynnere paneler reduserer byggekostnader, men fører til høyere driftsutgifter i framtiden, selv om de fordeles i lengre perioder.

Montering

Det anbefales at utvendige belegg ikke skades under montering, og eventuelle skader behandles med lakk. Alle skjøter mellom vegger og tak i hjørner og skjøter med gulv skal omhyggelig fylles med monteringsskum for fullstendig tetthet. I tillegg skal tetnigsmasser påføres skjøter mellom panelene eller skal langsgående skjøter fylles innvendig med silikon. Man må være meget nøye med å montere takpaneler og sørge for tette skjøter, fordi damp kan komme ut om vinteren.

 
created by Pixlab.pl