Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×

Produkter - Jordbruksbygge - Jordbruksbyggnad

Jordbruksbyggnad - En bra vägg av sandwichelement

Sandwichelement är perfekt material för väggar och tak till jordbruksbyggnader och kan byggas på mycket kort tid.

Enligt byggexperter kan en mer positiv inställning till sandwichelement påverka utvecklingen av polskt jordbruk gynnsamt. Problemet ligger dock i böndernas vanor och deras trohet till traditionellt byggande. En byggnad ska stå kvar och tjäna inte bara honom utam även hans barn, barnbarn och möjligen även barnbarnsbarn. I högutvecklade länder som t ex USA, Kanada och Australien bygger man med ett helt annat ”byggperspektiv” i sikte. Ett objekt måste byggas snabbt och stå kvar så länge det finns marknad för en viss typ av produktion. Många europeiska jordbrukare tänker på samma sätt. Nya byggnader kan inte heller kosta för mycket och projekt måste utföras snabbt och börja generera inkomster så fort som möjligt. Byggnaden ska också kunna anpassas för en annan typ produktion om detta krävs. Går det till exempel att använda en gammal tegelstia som verkstad eller lagerlokal? Säkert inte. En byggnad utförd av sandwichelement kan enkelt användas till olika ändamål. I en gammal stia kan man anordna ett hönshus, champinjonodling, fruktlager eller verkstad. Oftast räcker det med en mindre teknisk renovering och ny utrustning.

En skräddarsydd byggnad

En byggnad av sandwichelement kan beställas skräddarsydd från fabrik. Allt fler tillverkare erbjuder även färdiga projekt, oftast i form av modulsystem vilket även underlättar senare komplettering med tillbyggnader. Färdiga väggelement levererade direkt på byggplatsen monteras till en bärande stålkonstruktion. Monteringen tar högst några dagar för ett litet monteringsteam. Förberedelse av grunden och fundament tar mest tid – arbetena kan pågå länge, beroende på typ av byggnad. För en stia eller en ladugård krävs t ex sockelfundament 120 cm högre än marknivå.

Ett sandwichelement består av två ytterskikt av stålplåt och en kärna, oftast ett tjockt lager av ett isoleringsmaterial – cellplast, mineralull, polyuretanskum. För beklädnad av oisolerade hallar används trapetsplåtar av tjocklek från 0,50 till 1,25 mm, förzinkade och skyddsmålade med polyesterlack. Kondensskyddande skikt används för lager för fuktkänsliga produkter.

Väggisolering

Polyuretanskum har de bästa isoleringsegenskaperna. Placerat mellan två stålplåtar utsätts den inte för väderpåverkan, fukt eller skadedjur. k-värdet för en vägg utförd av sandwichelement med polyuretanskumkärna är 0,025 W/mK, dvs tre gånger bättre än för en skiva med cellplastkärna – den „svalaste” men fortfarande en mycket „varm” variant av sandwichelement. Jämfört med väggar av ”traditionellt” material (tegel, håltegel, betongblock) har sandwichelement med cellplastskärna mycket bättre värmeisoleringsegenskaper. 1 cm cellplast har samma isoleringsförmåga som 7 cm lättbetong, 19 cm tegel, 25 cm silikattegel. Jämförelsen utfaller också positivt för ett sandwichelement med polyuretankärna.

Ytskikt

Ytskikt av rostfri stål är den bästa lösningen för projekt inom livsmedelsindustrin. En nyhet i Polen är ytskikt av aluminiumplåt. Detta ger fullständigt skydd mot ammoniak och andra aggressiva substanser som förekommer i objekt för djurskötsel. Skivorna monteras på utsidan av bygganden till takstolar. För att jämföra byggkostnaden för objekt uppfört av traditionella material med ett där sandwichelement använts räcker det att jämföra kostnader som åtgår för att bygga 1m2 vägg av respektive material. Det är mer ekonomiskt inte bara att bygga men även att sedan underhålla ett objekt byggt av sandwichelement. Av sandwichelement kan alla jordbruksobjekt byggas: hönshus, ladugårdar, stior, lager, garage, verkstad, förvaringsutrymmen, kylhus eller champinjonodlingar. Dessa objekt passar till alla typer av underlag och klimat. Lätta konstruktioner kräver inte starka fundament, ser estetiska ut (stort urval av färger), är svårbrännbara och polyuretan suger inte in fukt. Monteringen sker utan komplicerade verktyg, även de största elementen väger högst 100 kg.

Den viktigaste frågan en jordbrukare ställer inför byggprojekt är – hur ska väggarna utföras? Just nu är marknaden full av olika material. Ett svar och lösningen kan vara just sandwichelement.

Författare: Andrzej Kozak
Källa: Hus och Gård 1/2008

 
created by Pixlab.pl